Szeretnénk megköszönni a sok segítséget és támogatást, amit a tavalyi évben kapott egyesületünk. Szerencsére munkánkat nem csak helyben ismerik el. A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége az évzáró ünnepség keretén belül egyesületünknek ajándékozott egy női szolgálati kerékpárt, egy forgalom szabályzó tárcsát és egy forgalomszabályzó fény rudat. Ami nagyban segíti mind a polgárőrök, mind a helyi rendőrök munkáját. Egyesületünk így most már két kerékpárral büszkélkedhet. Célunk, hogy kerékpáros szolgálatokat is szervezünk, általános bűnmegelőzési járőrszolgálat formájában. Valamint sportrendezvények és tömegrendezvények biztosításánál is nagy előnyt jelenthet a kerékpár, ugyanis dinamikusabb hatékonyabb a közlekedés a tömegben, mint autóval vagy gyalog. Célunk a közeljövőben két segédmotor kerékpár szolgálatba állítása is, reméljük ehhez sikerül forrást találnunk. Valamint az idei évben a személyi felszerelés és a kézi eszközök fejlesztése a célunk, hogy a falu közbiztonságáért minél többet tudjunk tenni. Professzionális munkavégzés csak megfelelő munkaeszközökkel végezhető. Évek óta nagyon jól működik együtt a Szegvári Horgász Egyesület és a Polgárőrség. Az idei évben szorgalmazni fogjuk a vízen történő ellenőrzést, hogy a közös tulajdonunkat, értékeinket minél kevésbé tudják megrongálni, károsítani. Sajnos a bűnelkövetők száma évről évre szaporodik, így a polgárőrség feladatai is gyarapodnak, létszámunk viszont kevés, ezért szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki tenni szeretne a lakóközössége biztonságáért. Jelentkezni és érdeklődni lehet minden hónap utolsó csütörtökjén a Körzeti Megbízotti Iroda mögött található polgárőr irodánál személyesen, valamint telefonon a 06/30/677-7662 számon. Illetve betekintést nyerhet az érdeklődő facebook oldalunkon. Az idei évben is szeretnénk legalább hetente egyszer járőrtevékenységet folytatni, és természetesen igény szerint a rendezvények biztosítását is vállaljuk. A helyi civilszervezetekkel is szeretnénk továbbra is gyümölcsöző együttműködést folytatni.

 

                                                                                     B S

                                                                                                                                

                                                     Tisztelt Olvasó!


Az a pozitív helyzet állt elő, hogy semmilyen szabálysértésről, bűncselekményről nem tudok beszámolni. Így most ragadom meg az alkalmat – talán már sokkal régebben kellett volna –, hogy bemutassam a polgárőrséget, pontosabban annak tevékenységét és szerepét a társadalomban és településünkön. Ehhez azonban tisztázni kell néhány alapvető fogalmat, mint a bűnözés, a bűnmegelőzés és a közbiztonság. A bűnözés olyan társadalmi tömegjelenség, amely egy adott társadalomban, egy meghatározott időszak alatt elkövetett és ismertté vált bűncselekmények és azok elkövetőinek és áldozatainak összességét jelenti. A bűnözés a társadalom teljes szövetrendszerében keletkezik. Tömegjelenség szintjén is, egyedi szinten is majdnem véletlen, hogy aki bajba jut, abból bűnelkövető, áldozat, hajléktalan, alkoholista, vagy drogfüggő lesz, esetleg valamilyen pszicho-szociális betegségben idő előtt meghal, és nem tudjuk, hogy fizikai betegség vagy stressz áldozatává vált. Tehát a bűnözés és a bűnelkövetés egy bonyolult sokrétű társadalmi jelenség. Aminek kiváltó oka szinte bármi lehet, a szociális elégedetlenségtől a társadalmi előítéleten keresztül bármilyen botlás, negatív változás kiválthatja, sok esetben a stressz is. Így látható, hogy bárkiből lehet bűnelkövető. Ezért nem célszerű senkit „megbélyegezni”. Hiszen ahogy szokták mondani, sok esetben az alkalom szüli a tolvajt. (Persze fenn áll az is, hogy a tolvaj keresi az alkalmat. – Például ennek megakadályozására vagyunk mi.) A bűn, a bűnelkövetés és a bűnözés a társadalom által elítélt dolog, melyet az állam többek közt a jogrendszer segítségével próbál vissza tartani. Bűnmegelőzés minden olyan intézkedés, beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az
állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok hatásának mérséklésével, vagy a sértetté válás megelőzésével. A közbiztonság nem más, mint amit a szó jelent: a „köz” biztonsága, vagyis az állampolgárok mindenkori közbiztonság-érzete, amely általában szubjektív megítélés, és változó állapotok határozzák meg, mint a
bűncselekmények gyakorisága és típusa, valamint az elkövetés helyszínének közvetlen lakókörnyezethez viszonyított távolsága, illetve a helyi média híradásai. Itt szeretném megjegyezni, hogy Szegvárt a lakosság biztonságos, élhető településnek tartja. Ami a helyi rendvédelmi szervek munkáját dicséri. A bűnmegelőzési feladatokat a társadalomban állami, önkormányzati és civil szervezetek végzik. Ezek a civil szervezetek lehetnek globálisak, kontinentálisak, országos szintűek és lokálisak. Ilyen országos szinten szerveződött mégis lokálisan működő nonprofit civil szervezet a polgárőrség, mely törvényi keretek közt állami és önkormányzati
felügyelet alatt működik. Ebből adódóan a polgárőrség minden településen (ahol működik) az önkormányzatokkal és a rendvédelmi szervekkel közösen lép fel a bűnmegelőzés érdekében.
A polgárőrség feladata tehát a bűnmegelőzés. Fontos azonban, hogy munkánkat úgy kell megvalósítani, hogy az állampolgári jogok ne sérüljenek. A bűnmegelőzés mellett van egy másik, nagyon fontos feladat is, a „polgársegítés”. Nagyon sok ember fél és szorong, elsősorban az öregek, betegek, egyedülállók. Nem biztos, hogy van rá okuk, sokszor azonban mégis számtalan ok miatt szoronganak. Ezért próbálnak polgárőreink „mindenkihez eljutni”, a szolgálatok alkalmával legalább egyszer minden utcán végigmenni, a lakosságot tájékoztatni, figyelmüket felhívni. Fontosnak
tartjuk a kommunikációt a lakossággal. Nem csak tájékoztatni, tájékozódni is szeretnénk, hogy a lakosok igényeit még hathatósabban tudjuk kiszolgálni. Beszélni kell egy másik problémáról is, amelyik a bűnelkövetés szempontjából potenciális utánpótlást jelent. Az ifjúság, sajnos a gondozás- és célnélküli lebegés helyzetében a PC alapú erőszakos játékok, családi kontroll nélküli állapotban él (tisztelet a kivételnek). Mi azt szeretnénk kezdeményezni, hogy őket is foglalkoztassák, és programokkal várják. Segítsünk nekik a jövőjük felvállalásában. Jó lenne például, ha kinyitnák az iskola tornatermét (vagy más közösségi helyiséget) hétvégére, esetlegesen délutánonként, és teremteni tudnánk (önkormányzat és civil szervezetek közösen) olyan programokat a gyerekeknek, és a családoknak, ahol hasznosan tudnák idejüket eltölteni. Nagyon sok kezdeményezésről lehet hallani, a főzőtanfolyamtól a horgászversenyen át az apák és gyerekek foci bajnokságáig… és még lehetne sorolni a végtelenségig. Biztosan önnek is azonnal eszébe jut egy program, amit szívesen csinált anno vagy csinálna most akár családjával, akár baráti társaságban. Ezek megszervezéséhez sokszor csak kreatív, áldozatkész emberekre van szükség. A munkaerőt, a takarítást és a felmerülő feladatokat közösen is el tudnánk végezni, és biztosan találunk olyan támogatót, aki a minimális anyagi szükségletekhez esetenként anyagi fedezetet biztosítana. Ez a társadalmi összefogás is szükséges a hatékony bűnmegelőzéshez. Ezért is keresünk olyan kreatív, a lakóközössége és lakóhelye iránt elkötelezett fiatal és középkorú felnőtteket a Szegvári Polgárőr Egyesület soraiba, akik hajlandóak szabadidejükből áldozni a közösségért, hogy akár egy ilyen irányú preventív foglalkozás-sorozatot is meg tudjunk valósítani. Annyi jó kezdeményezés van, amit a kis létszámú tagságunk miatt nem tudunk megvalósítani… (Pl.: „Egy iskola, egy polgárőr” program). Annyi kreatív ötlet megy veszendőbe az összefogás hiánya, az érdektelenség miatt… Talán most már az olvasó számára is láthatóvá vált, hogy a polgárőr tevékenység nem azonos a valamikori munkásőr és önkéntes rendőr mozgalommal. Mi nem csak az utcákat rójuk „feleslegesen” (sajnos eddig sokan így, ilyen tévesen ítélték meg tevékenységünket). Mi valóban a lakosságot próbáljuk segíteni, hogy biztonságosabb, élhetőbb környezetet biztosítsunk nekik és ide látogató ismerőseiknek, rokonaiknak, szorosan együttműködve a körzeti megbízottakkal és az önkormányzattal. Valóban keressük és segítjük a társ civilszervezetek munkáját, és próbálunk a helyi oktatási intézményekkel is hathatósan együttműködni. Ezért kérjük, merjék megszólítani, megállítani a polgárőrt. Mondják el problémáikat,
hogy segíthessünk az önkormányzattal és a többi civil szervezettel közösen. Sok esetben azért következik be a baj, mert vagy nem mer róla beszélni az érintett vagy környezete későn ismeri fel a problémát. Kedves Olvasó! Remélem tudtam Önt tájékoztatni munkánkról és kellően felkeltettem az érdeklődését. Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, címünk és elérhetőségünk közérdekű rovatában megtalálható. Megtisztelő figyelmüket most is köszönöm.

                                                                                                             Maradok tisztelettel: B. S

Községünkben jelentős bűncselekmény illetve közlekedési baleset nem történt az elmúl hónapban. Ezúton szeretném a tisztelt lakosság figyelmét felhívni, hogy hamarosan beköszönt a diákok által is annyira várt jó idő. A hosszú hónapok óta tartó bezártság után gyermekek, fiatalok sokasága élvezi a szabadságot. 
Ugyanakkor az is köztudott, hogy a felhőtlen játék, kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé, vagy áldozatává válnak.
Beszéljük meg a gyerekkel a gyalogosközlekedés alapszabályait pl.: hol van elsőbbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni,  mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni. Ellenőrizzük a kerékpárok állapotát és a kötelező tartozékok meglétét.
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a polgárőr mozgalomban végzett kiemelkedő járási koordinátori munkája elismeréseként,
Elnöki dicséretben és jutalomban részesítette: Csongrád megyéből Privóczki Zoltánt az egyesületünk Alelnök Urát.
Sajnos a bűnelkövetők száma évről évre szaporodik, így a polgárőrség feladatai is gyarapodnak, létszámunk viszont kevés, ezért szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki tenni szeretne a lakóközössége biztonságáért. Jelentkezni és érdeklődni lehet minden hónap utolsó csütörtökjén a Körzeti Megbízotti Iroda mögött található polgárőr irodánál személyesen, valamint telefonon a 06/30/677-7662 számon. Illetve betekintést nyerhet az érdeklődő facebook oldalunkon
A Szegvári Polgárőr Egyesület közhasznú tevékenységet folytató civil szervezet. Amennyiben szeretné munkánkat támogatni, kérjük ajánlja fel személyi jövedelem adója 1%-át egyesületünknek. Adószámunk: 18459076-1-06. Köszönjük! 

                                                                                                                                                                               VJ

 


Civilben is a közösségért dolgoznak Csongrád, Szegvár.
- A Csongrádi és a Szentesi járásban is elismerték két rendőr közösségi munkáját. A szegvári törzszászlós szegény gyerekeket támogat, a csongrádi főhadnagy abban segít fiataloknak és időseknek: hogyan kerülhetik el az áldozattá vagy elkövetővé válást.
– Egy szegvári delegációval a testvértelepülésünkön, az erdélyi Felsősófalván vendégeskedtünk 2010-ben. Hazafelé maradt nálunk rengeteg konzerv, primőráru. Hallottuk, hogy van a településen egy gyermekotthon, Böjte Csaba felügyeletével 20-25 gyerek él ott. Elvittük nekik az élelmiszert, megismerkedtünk – idézte fel az öt éve történteket a szegvári rendőr, Kapás Tamás. A közelmúltban a karitatív munkája elismeréseként emléklapot és emlékérmet kapott a Magyar Rendvédelmi Kartól. Az indoklás szerint azért, mert kiemelkedő szakmai érdekképviseleti és közösségfejlesztési tevékenységet folytat. Ruhákat, könyveket, kötelező olvasmányokat, tartós élelmiszert gyűjtenek, évente két-három alkalommal bepakolnak a szegvári önkormányzat
autójába, és útra kelnek a határon túlra.
– Már híre ment a tevékenységünknek, nem csak helyiek adományoznak. Másokkal ellentétben nem csak karácsonyra gyűjtünk, hiszen a szegény gyerekek az év többi szakában is rászorulnak a segítségre. Tavasszal, nyár végén és november körül megyünk, most már névre szóló ajándékokat tudunk adni. Van, aki csak ilyenkor kap ajándékot
– mesélte. Nem is olyan egyszerű megfogalmazni, hogy miért csinálja ezt, gondolkodott el kérdésünk kapcsán a törzszászlós. A rendőr, amikor felveszi az egyenruhát, az a dolga, hogy szolgáljon, segítsen. Úgy véli, a szolgálat nem csak ebből áll, ennek a hozzáállásnak civilben is folytatódni kell. Otthon, Szegváron is hasonlóan viszonyul az elesettekhez, segít a tűzifa vagy a gázpalack beszerzésében. – A felsősófalvi gyerekeket lassan személyesen ismerjük, tudjuk például, ki milyen könyvet szeret. Nem feledem annak a kislánynak az arcát, aki potyogó könnyekkel nézegette a lovakról szóló kiadványt –foglalta össze, hogy mi motiválja...


                                                                      Forrás: Králik Emese - Délmagyarország napilap

Mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kíván a Szegvári Polgárőr Egyesület!

                                                                                               Tisztelt Olvasó!


Bár az időjárás azt mutatja, hogy kifele haladunk a télből és egyre kevesebbet kell fűteni. Mégis tünedeznek el fák, ugyanis az előrelátó
tolvaj már gondol a következő fűtési szezonra és már próbálja összelopni a jövő évi tűzrevalót. Ez történt a vásárhelyi út mellett lévő lakatlan
tanyák környékén is. Több tanyatelekről daraboltak ki akácfát. Az a kérésünk, ha a lakosok nem szabályos faárut látnak szállítani, azonnal értesítsék a helyi rendőröket és a járműről a lehető legpontosabb leírást adják. A javuló időjárás lehetővé teszi a még talpon álló kukoricásokban a terménylopást. Kérem, a gazdákat mihamarabb takarítsák be terményüket. Megelőzve a káreseményt. A polgárőrség próbál folyamatosan járőrözni a település külterületén is de, az utak javarésze még mindig járhatatlan személyautóval. A lopásokat is legtöbbször kerékpárral követik el. Kezdődik a mezőgazdasági szezon, egyre több eszköz kerül ki a külterületekre, minden tulajdonost kérek, hogy zárja értékeit. Ne adjunk lehetőséget a tolvajoknak!
A közlekedésről egy pár szót. Településünk útjai hagynak némi kívánnivalót maguk után. Tapasztalatom szerint az Iskola utca a legveszélyesebb, ugyanis itt a csatorna nyomvonalán több hosszanti beszakadás is van. Az önkormányzat és a lakosság is igyekszik kijavítani,vagy legalább megjelölni ezeket a szakaszokat, de a figyelmetlen gépjárművezetők ezek ellenére is könnyen belefuthat egy-egy ilyen gödörbe. Az autóvezetők figyelmét arra hívnám fel, hogy a téli gumit csak tartós plusz 7 Celsius fok felett ajánlott lecserélni. Senki ne kapkodja el az időszaki átállást, hisz a téli gumi a jó időben is jól tapad, csak gyorsabban kopik. Más. A tavasz beköszöntével megkezdődnek
a takarítási munkálatok, mi is szeretnénk ebből kivenni a részünket így, a Szegvári Horgász Egyesülettel közösen idén is jelentkezünk a „Te
szedd!” nevű kezdeményezéshez. A koordinátori feladatokat előre láthatólag Tasi Katalin és Blaskovics Sándor látja el a május 16-i szemétszedésen. A helyszínek még nincsenek kiválasztva, így minden javaslatot szívesen fogadunk.
Részleteket később közlünk. Reméljük, minél többen csatlakoznak kezdeményezésünkhöz, várjuk olyan gazdák jelentkezését is, akik a szemét
elszállításában tudnak segédkezni. Az adóév végéhez értünk, most készülnek az adóbevallások. Mindenkinek köszönjük, aki adója 1%-val a Szegvári Polgárőr Egyesületet vagy valamely helyi civilszervezetet vagy alapítványt támogatta, támogatja. Köszönöm megtisztelő figyelmét.


                                                                                                                                                                                         B. S.

Szegvári Polgárőr Egyesület 2015. év július hónap 14. napján írta alá szerződését Vidékfejlesztési pályázaton 100% támogatással nyert Suzuki Vitara AllGrip Premium 1.6 típusú benzines terepjáró személygépkocsira gyöngyház fehér színben, nagy előrelépés ez a mintegy 30 fő taglétszámot számláló egyesületben, a már-már igen csak „beteges” LADA NIVA terepjáró után. A terepjáró személygépkocsi várhatóan 1 hónapon belül fog szolgálatot teljesíteni Szegvár Nagyközség kül,- és belterületén egyaránt.

 

BihariFerenc

Bihari Ferenc a Szegvári Polgárőr Egyesület elnöke a szerződés aláírásakor

 

- Az új terepjáró a pályázati kiírás követelményeinek maradéktalanul megfelel az egyetlen Magyarországon gyártott modell, amely a pályázatban kikötött határidőre leszállítható

- Szívó benzines motorja a katalógusadatokon túl, a mindennapokban is nagyon alacsony fogyasztású (vegyes fogyasztás 5,6 liter/100km), szemben a manapság elterjedőben lévő turbós benzinmotorokkal

vitaramotor

Suzuki Vitara AllGrip Premium 1.6 benzin motortere

- Számos újítás: automatikus vészfék asszisztens (RBS), adaptív tempomat, lejtmenetvezérlővel is felszerelt

images1

Suzuki Vitara AllGrip Premium 1.6 benzin

- Megbízhatóság: magas műszaki színvonal, fejlett biztonsági funkciók, alacsony üzemeltetési költségek jellemzik
- Szakértő támogatást kap az egyesület a Suzuki márkakereskedés részéről

- A Suzuki Vitara személygépjármű legendás megbízhatóság és tartósság jellemzi
- Nagyon magas, 5 csillagos NCAP töréstesztje, az emelt 2015-ös normák szerint!

Az elnyert Suzuki Vitara AllGrip Premium 1.6 benzin limitált modell, kiemelkedően magas felszereltséggel (4WD, automata klíma, 17” alufelni, ABS, ESP, adaptív tempomat, elektromos külső tükrök, tolatókamera, érintőképernyős audio berendezés, elektromos ablakokkal rendelkezik.

images2

Suzuki Vitara AllGrip Premium 1.6 benzin műszerfala

Az elnyert személygépjárművön túl, az alábbi exra szolgáltatásokat kínálja a pályázati rendszer ill. a márkakereskedés a Suzuki Vitara AllGrip Premium 1.6 benzines típusú gépjárműre:                 

o 0% THM előfinanszírozás, akár 6 hónapra

o ingyenes forgalomba helyezés

o 4 év Suzuki Casco

o 150.000 Forint értékű üzemanyagkártya

o vezetési tréning a zsámbéki drivingcamp-en

o kötelező arculati elemek (Darányi Ignác Terv)

o kiterjesztett garancia 4 évre (3+1 év vagy 150.000km)

o téli kerék szett


Örülünk és köszönjük mindazoknak akik fenti pályázat sikeréhez / lebonyolításához hozzájárultak. Az elnyert személygépjárművel a Szegvári Polgárőr Egyesület értéket teremetett, valamint hozzájárult ahhoz, hogy a településen az emberek számíthassanak saját közösségükre: a szürke hétköznapokban, a szükségben és az ünnepeken egyaránt így „biztonságban élhessenek ott ahol elődeik is éltek!”

 


Privóczki Zoltán
Szegvári Polgárőr Egyesület
elnök-helyettes